Kdo jsme?

„Doby dávné jsou nám blíž, než si myslíš.“

My, Páni z Lichtenburka, jsme skupinou historického šermu se sídlem v Havlíčkově Brodě, jež vznikla na přelomu let 2015 a 2016 z dlouholetého přátelství dvou šermířů zocelených žárem bitev. Právě na tomto přátelství, vřelém vztahu k historii a šermu a zkušenostech z uplynulých let jsme se rozhodli vystavět společenství zabývající se obdobím vrcholného až pozdního středověku.

Neustále jsme uvažovali o tom, jak srdcím diváků ještě více přiblížit středověká období a právě z tohoto důvodu jsme se rozhodli zaměřit převážně na komentované prohlídky historických objektů v historických kostýmech, doplněné o živé postavy historie, inspirované či založené na skutečných historických událostech.

Proč Páni z Lichtenburka?

Jednou z významných událostí nejen regionální, ale i české historie je období kolem roku 1250, kdy na Českomoravské vrchovině a horním Posázaví vzniká dominium jednoho šlechtického rodu z rozrodu Ronovců. Tehdejším představitelem této rodové linie byl Jindřich Žitavský, který v Železných horách nechává vystavět hrad Lichtenburk, dnešní Lichnici, jenž se stává hlavním rodovým sídlem. Právě potomci tohoto velmože později začali používat přídomek z Lichtenburka. Vzhledem k našim regionálním vazbám na oblast, kterou kdysi kolonizoval tento slavný rod, jsme se i my rozhodli užívat přídomek z Lichtenburka a oprášit tak kousek historie nejen tohoto slavného českého rodu.

Až v sobě odvahu vzepřít se osudu najdeš
a čest ti bude nade vše,
až sténat budeš pod ranami nepřátel
a tvou mysl krutá myšlenka na smrt obestře,

pak srdce rytíře ti poví, za co stojí bojovat a žít.