Archiv

2018-2019

Noční představení

V každé době jsou hrdinové, kteří jsou pro svůj úspěch schopni obětovat cokoli. Kteří nemyslí na to, jak dlouho bude jejich úspěšná cesta trvat, ani co bude pak.

Nechte se námi vtáhnout do příběhu o touze, beznaději, lásce i hrdinství. Vždyť každý z nás by chtěl alespoň jednou být někým jiným. Prožívat to, s čím se v běžném životě nesetká. Stát se králem či královnou, statečným rytířem, podlým lapkou či samotným ďáblem. Fantazie je kořením života.

V našem příběhu je lidská duše cenným zbožím. Poznáte v něm sílu slova, které dokáže změnit osud, byť by byl jakkoli trpký. Setkáte se s temnými silami, jejichž moc ucítíte až v morku kostí, a budete s námi sledovat cestu, na jejímž konci čeká našeho hrdinu těžké rozhodnutí… O čí duši bude nakonec s démony bojovat?

2018

Návrat do historie

Páni z Lichtenburka se téměř po sedmi stoletích navrátí na své rodové sídlo.

V posledním srpnovém víkendu se hrad Lichnice (Lichtenburk) zahalí opět do barev žluté a černé, tak jak tomu bylo v dávné minulosti.

Strávíme čas na hradě Lichnici, společně s Vámi oživíme historii a vrátíme se do dávných časů rytířů v lesklých zbrojích, do časů velkolepých turnajů a šarvátek, kdy čest byla nejcennějším majetkem a sláva pomíjivým pozlátkem. Společně s námi zažijete královský turnaj. Budete svědky chvil, kdy budeme směle bránit čest tohoto majestátního hradu a jeho pánů a na sklonku dne se pak společně zaposloucháme do líbezných tónů dobových hudebníků. Po celou dobu vám budeme společníky na cestě zpět do minulosti.

2017

Noční prohlídky

Píše se konec 14. století a na Moravě a v Českých zemích vládne poslední generace královského rodu Lucemburků. Co vše tato doba přinesla? Rozkvět Moravy díky schopnému panovníkovi, nebo boje o moc mezi bratry, intriky, zrady a války mezi pány stejného rodu? Kdo ví?

Vydejte se společně s námi do spletitých chodeb času o několik staletí zpět. Nechte se provést příběhem, který v tehdejších časech formoval životy obyčejných lidí celé střední Evropy, příběhem o věhlasu mocných mužů, který přetrval až do dnešních dnů… a setkejte se s postavami, jejichž osudy a svědectví jsou již téměř zapomenuty.

2016-2017

Noční prohlídky

Vydejte se s námi proti proudu času, kde v prostředí romantické zříceniny hradu Orlík spatříte a zažijete mnohé.

Vypravíme se společně do minulosti, do časů statečných mužů v lesklých zbrojích, jimž čest a sláva jejich rodu byla vším. Vstříc nelehkým osudům žen a mužů středověku. Provedeme Vás historií „našeho“ hradu, kdy Vašimi průvodci se na čas stanou postavy z dávných dob, jejichž osud byl spjat s tímto místem. Nebude nouze o živé situace z historie, chvilky napětí i malá překvapení a kdo ví, možná najdete i poklad… Zažijte společně s námi nová dobrodružství na cestách tajuplnou minulostí…