Michal

„Cena člověka, jeho dobré vlastnosti i činy, nebývají vždy zjevny v oděvu.
Zmužilost a úctyhodnost jsou smysly v nitru člověka a nejeden úctyhodný rytíř
zůstává neznám lidem,
a proto důstojnost a neohroženost nezáleží na šatu.“
– Thomas sir Malory, anglický spisovatel 1405-1471

Postavy:

Jaroš Lacembok z Chlumu
Jindřich z Dubé