Nabízíme

Nabízíme komentované prohlídky historických objektů, s možností živých vstupů, ztvárněním různých historických událostí a osobností v období vrcholného až pozdního středověku.

Zároveň nabízíme zajištění či spolupořádání historických akcí na hradech, zámcích nebo městských slavnostech.

Dále nabízíme širokou paletu vystoupení od krátkých scének a šermířských soubojů až po dlouhá divadelní vystoupení s příběhem inspirovaným – buď zcela, či částečně – historickými událostmi nebo volným námětem. Zároveň nabízíme možnost přípravy vystoupení dle požadavků klienta ušité přímo na míru jím plánované události (svatby, rauty, významné události měst, obcí či jiných spolků a sdružení).

zbroj