Ondřej

„Až předstoupím před boha a on se mě zeptá,
co bylo v mém životě nejdůležitější,
odpovím: má rodina, má zbroj a můj meč.“


Postavy:

Ondřej ze Smilova Brodu
Jindřich z Rožmberka